Otzar HaChassidus

 • חג השבועות

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  במהותה של מתן תורה וחג השבועות
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • פרשת נשא

  אוצר בלום של שיעורים על פרשת נשא

  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “שני כתרים במתן תורה לכל אחד ואחד!”

שני כתרים במתן תורה לכל אחד ואחד!

להאזנה
Illustration for “מאמר חדש לחג השבועות תשע"ח”

מאמר חדש לחג השבועות תשע"ח

ד"ה צאינה וראינה בנות ציון
היכנס
Illustration for “משה רבינו, דוד המלך, בעל שם טוב, מה קשר ביניהם ?”

משה רבינו, דוד המלך, בעל שם טוב, מה קשר ביניהם ?

משה קיבל התורה בשבועות דוד נסתלק בשבועות וכן הבעל שם טוב מה הקשר בין שלשה המאורות הללו? להבנת הענין לחץ כאן
להאזנה
Illustration for “למה קרבן חג השבועות הוא של חמץ דוקא ?”

למה קרבן חג השבועות הוא של חמץ דוקא ?

השתי הלחם הוא של חמץ דוקא
וקרבן ציבור היחידי שהוא של חמץ
להבנת הענין לחץ כאן
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות