Otzar HaChassidus

 • פרשת נח

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  על פרשת נח
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “פרשת נח”

פרשת נח

אדמו"ר הזקן ציווה "צו לעבן מיט דער צייט" ע"י לימוד מפרשה השבוע היאך עובדים השם בחיי היום יום
להאזנה
Illustration for “מאמרים ד"ה אני לדודי”

מאמרים ד"ה אני לדודי

אוצר גדול במהות העבודה בחודש אלול
לקראת חודש אלול הזמן שהמלך נמצא בשדה וכל אחד יוכל ליגש אליו
ולחזור בתשובה באמת ומקבל את כולם בסבר פנים יפות
להאזנה
Illustration for “לקוטי תורה המבואר ”

לקוטי תורה המבואר

פרשת נח
ד"ה מים רבים
היכנס
Illustration for “Basics of Emunah”

Basics of Emunah

?Is Judaism Afraid of Questions
By: Rabbi YY Jacobson
להאזנה
Illustration for “חודש אלול המלך נמצא בשדה, מה זה?”

חודש אלול המלך נמצא בשדה, מה זה?

הרב יוסף יצחק גורארי' מבאר בטוב טעם ודעת את משמעות הדברים
להאזנה
Illustration for “ענינו של יום כיפור”

ענינו של יום כיפור

בד"ה כי ביום הזה יכפר מבאר אדמו"ר הזקן מהותו של היום
לחץ כאן
להאזנה
Illustration for “מצות תשובה”

מצות תשובה

אוצר גדול של שיעורים במהות עבודת התשובה
לכבוד ימי הרחמים והסליחות
מטובי המשפיעים שיחיו
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות