Otzar HaChassidus

 • פרשת קרח

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  על פרשת השבוע
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • סוגיות בחסידות במשנת כ"ק אדמו"ר זי"ע

  שיעורים יסודיים במאמרי רבינו לעיון ולגירסא
  מטובי המשפיעים ומגידי שיעורים שיחיו
  מסודר לפי הספר תורת מנחם לקט מאמרים

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “פרשת קורח”

פרשת קורח

אדמו"ר הזקן ציווה "צו לעבן מיט דער צייט" ע"י לימוד מפרשה השבוע היאך עובדים השם בחיי היום יום
להאזנה
Illustration for “אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות”

אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות

מילתא דחסידותא שבמס' אבות שייכים לכל אחד ואחד מבוארים בטוב טעם ודעת מטובי המשפיעים
להאזנה
Illustration for “ג' תמוז”

ג' תמוז

אוסף שיעורים על מאמר ד"ה ואתה תצוה
מטובי המשפיעים שיחיו
לכבוד יום הגדול והקדוש
יום הילולא ג' תמוז
להאזנה
Illustration for “לקוטי תורה המבואר”

לקוטי תורה המבואר

פרשת קורח
ד"ה ועבד הלוי הוא
היכנס
Illustration for “ההכרח בלימוד החסידות”

ההכרח בלימוד החסידות

הרב חיים שלום דייטש מבאר בטוב טעם ודעת ההכרח לכל יהודי ללמוד חסידות
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות