Otzar HaChassidus

 • פרשת שופטים

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  על פרשת השבוע
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • סוגיות בחסידות במשנת כ"ק אדמו"ר זי"ע

  שיעורים יסודיים במאמרי רבינו לעיון ולגירסא
  מטובי המשפיעים ומגידי שיעורים שיחיו
  מסודר לפי הספר תורת מנחם לקט מאמרים

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “מאמרים ד"ה אני לדודי”

מאמרים ד"ה אני לדודי

אוצר גדול במהות העבודה בחודש אלול
לקראת חודש אלול הזמן שהמלך נמצא בשדה וכל אחד יוכל ליגש אליו
ולחזור בתשובה באמת ומקבל את כולם בסבר פנים יפות
להאזנה
Illustration for “לקוטי תורה המבואר ”

לקוטי תורה המבואר

פרשת ראה
דה ראה אנכי נותן היום
היכנס
Illustration for “Basics of Emunah”

Basics of Emunah

?Is Judaism Afraid of Questions
By: Rabbi YY Jacobson
להאזנה
Illustration for “השבת באור החסידות”

השבת באור החסידות

מהו איפוא “סוד” השבת ונשמתה,
שאותם ניתן למצוא רק בפנימיות התורה, שענינה לגלות את ה”סתים” שבכל מצוה?
שיעור בתורה אור ד"ה זכור את יום השבת עם הרב לייבל אולטין
להאזנה
Illustration for “חודש אלול המלך נמצא בשדה, מה זה?”

חודש אלול המלך נמצא בשדה, מה זה?

הרב יוסף יצחק גורארי' מבאר בטוב טעם ודעת את משמעות הדברים
להאזנה
Illustration for “חודש אלול - המלך בשדה”

חודש אלול - המלך בשדה

אוצר גדול במהות העבודה בחודש אלול
לקראת חודש אלול הזמן שהמלך נמצא בשדה וכל אחד יוכל ליגש אליו
ולחזור בתשובה באמת ומקבל את כולם בסבר פנים יפות
להאזנה
Illustration for “אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות”

אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות

מילתא דחסידותא שבמס' אבות שייכים לכל אחד ואחד מבוארים בטוב טעם ודעת מטובי המשפיעים
להאזנה
Illustration for “פרשת שופטים”

פרשת שופטים

אדמו"ר הזקן ציווה "צו לעבן מיט דער צייט" ע"י לימוד מפרשה השבוע היאך עובדים השם בחיי היום יום
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות