Otzar HaChassidus

 • פרשיות ויקהל פקודי

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  על פרשיות השבוע
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • סוגיות בחסידות במשנת כ"ק אדמו"ר זי"ע

  שיעורים יסודיים במאמרי רבינו לעיון ולגירסא
  מטובי המשפיעים ומגידי שיעורים שיחיו
  מסודר לפי הספר תורת מנחם לקט מאמרים

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “מבשרי אחזה אלוה”

מבשרי אחזה אלוה

אחד מיסודות החסידות להתבונן בגדולתו ית' ע"י התבוננות במשלים מנפש האדם הרב זלמן גופין בצחות לשונו מבאר היטב ענין זה
להאזנה
Illustration for “תיקון המדות עפ"י חסידות”

תיקון המדות עפ"י חסידות

מבואר בטוב טעם ודעת ע"י הרב זלמן גופין
להאזנה
Illustration for “ברכת המזון”

ברכת המזון

מהותה הפנימית של ברכת המזון עפ"י תורת החסידות
להאזנה
Illustration for “קונטרס ענינה של תורת החסידות”

קונטרס ענינה של תורת החסידות

מהו מהותה של תורת החסידות?
ומהו עיקר ענינה ?
להאזנה
Illustration for “תורה אור המבואר ”

תורה אור המבואר

פרשת ויקהל-פקודי
ד"ה קחו מאתכם
היכנס
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות