Otzar HaChassidus

 • משפטים

  אוצר שיעורים והרצאות
  לפרשת השבוע
  מטובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “ד"ה באתי לגני תש"כ”

ד"ה באתי לגני תש"כ

חדש
שיעורים בד"ה באתי לגני תש"כ
המיוסד על פרק העשירי בבאתי לגני
הפרק של השנה
להאזנה
Illustration for “ספר המאמרים עטר"ת”

ספר המאמרים עטר"ת

אוצר שיעורים בלשון הקודש
בכל ספר המאמרים עטר"ת
מאת הרב אשר פרקש
להאזנה
Illustration for “דער חסידישער סדרה! הרב ברוך וילהלם”

דער חסידישער סדרה! הרב ברוך וילהלם

חדש!
שיעורים בתורה אור בלשון הקודש
מאת הרב ברוך וילהלם
להאזנה
Illustration for “חדש! שיעורי הרב אלימלך ע"ה צויבל”

חדש! שיעורי הרב אלימלך ע"ה צויבל

שיעורים בחסידות מאת הגאון החסיד
הרב אלימלך ע"ה צויבל
משפיע בתומכי תמימים
למעלה מיובל שנה
להאזנה
Illustration for “בטחון!!”

בטחון!!

מה זה בטחון?
האם צריך לעשות כלי בדרך הטבע?
היאך מתמודדים בנסיונות?
לכל אלה ועוד
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות