Otzar HaChassidus

 • פרשת עקב

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  על פרשת השבוע
  עם טובי המשפיעים שיחיו

  להאזנה
 • סוגיות בחסידות במשנת כ"ק אדמו"ר זי"ע

  שיעורים יסודיים במאמרי רבינו לעיון ולגירסא
  מטובי המשפיעים ומגידי שיעורים שיחיו
  מסודר לפי הספר תורת מנחם לקט מאמרים

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “ברכת המזון”

ברכת המזון

מהותה הפנימית של ברכת המזון עפ"י תורת החסידות
להאזנה
Illustration for “אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות”

אוצר מלא של שיעורים על פרקי אבות

מילתא דחסידותא שבמס' אבות שייכים לכל אחד ואחד מבוארים בטוב טעם ודעת מטובי המשפיעים
להאזנה
Illustration for “מה גודל הכלי שצריך לעשות לצורך פרנסה?”

מה גודל הכלי שצריך לעשות לצורך פרנסה?

בחובת ההשתדלות
ומצוות בטחון לצורך פרנסה
להאזנה
Illustration for “קונטרס ענינה של תורת החסידות”

קונטרס ענינה של תורת החסידות

מהו מהותה של תורת החסידות?
ומהו עיקר ענינה ?
להאזנה
Illustration for “לקוטי תורה המבואר”

לקוטי תורה המבואר

פרשת עקב
ד"ה ויאכילך את המן
היכנס
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות