Otzar HaChassidus

 • חג הסוכות

  מהו המשמעות של חג הסוכות?
  ולמה דוקא אחרי הימים הנוראים
  מגיע הימים הכי שמחים בשנה?

  תשובה לאלו ולעוד הרבה שאלות
  במהותו של חג הסוכות תימצא כאן

  להאזנה
 • שמיני עצרת - שמחת תורה

  אוצר בלום של שיעורים והרצאות
  במהותם של ימים טובים אלו
  על פי המבואר בתורת החסידות

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “האיך נחנך את ילדינו??”

האיך נחנך את ילדינו??

עם חסידישע ברען
בזמנים קשים אלו
להאזנה
Illustration for “בטחון!!”

בטחון!!

מה זה בטחון?
האם צריך לעשות כלי בדרך הטבע?
היאך מתמודדים בנסיונות?
לכל אלה ועוד
להאזנה
Illustration for “התכונות להצלחה בלימוד”

התכונות להצלחה בלימוד

שיעור מאלף מאת הרב ברוך ווילהלם
להאזנה
Illustration for “מצות תשובה”

מצות תשובה

מהו מהות מצות וודוי ותשובה שיעורים בספר דרך מצותיך ע"י הרב לייבל אלטיין
להאזנה
Illustration for “חג הסוכות”

חג הסוכות

מהו המשמעות של חג הסוכות?
ולמה דוקא אחרי הימים הנוראים
מגיע הימים הכי שמחים בשנה?

תשובה לאלו ולעוד הרבה שאלות
במהותו של חג הסוכות תימצא כאן
להאזנה
Illustration for “שמיני עצרת - שמחת תורה”

שמיני עצרת - שמחת תורה

אוצר בלום של שיעורים והרצאות
במהותם של ימים טובים אלו
על פי המבואר בתורת החסידות
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות