Otzar HaChassidus

  • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

    אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

    מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
    ממיטב המשפיעים שיחי'

    היכנס

מומלצים

Illustration for “שיעורים בהמשך תער"ב באידיש ”

שיעורים בהמשך תער"ב באידיש

שיעורים בהמשך תער"ב באידיש
ע"י המשפיע הרב שלמה זרחי שליט"א
מתעדכן
להאזנה
Illustration for “ג' תמוז”

ג' תמוז

אוצר בלום של שיעורים והרצאות על ג' תמוז
ועל ד"ה ואתה תצוה מטובי המשפיעים
להאזנה
Illustration for “דער חסידישער סדרה! הרב ברוך וילהלם”

דער חסידישער סדרה! הרב ברוך וילהלם

חדש!
שיעורים בתורה אור בלשון הקודש
מאת הרב ברוך וילהלם
להאזנה
Illustration for “בטחון!!”

בטחון!!

מה זה בטחון?
האם צריך לעשות כלי בדרך הטבע?
היאך מתמודדים בנסיונות?
לכל אלה ועוד
להאזנה
Illustration for “שער היחוד והאמונה”

שער היחוד והאמונה

לקט שיעורים על שער היחוד והאמונה מטובי המשפיעים שיחיו
הנלמדים עכשיו במסגרת שיעורי חת"ת
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות