Otzar HaChassidus

 • פרשת ויצא

  עונג רוחני על פרשת השבוע
  שיעורים במאמרים הרצאות ועוד
  מטובי המשפיעים

  להאזנה
 • פרשת תולדות

  אוצר של שיעורים והרצאות
  מטובי המשפיעים
  על פרשת השבוע

  להאזנה
 • ברוכים הבאים לאוצר הגדול של שיעורי חסידות

  אוצר בלום של מגוון שיעורים בכל המקצועות בחסידות

  מכונס לפונדק אחד באופן הכי נוח והכי יפה
  ממיטב המשפיעים שיחי'

  היכנס

מומלצים

Illustration for “האיך נחנך את ילדינו??”

האיך נחנך את ילדינו??

עם חסידישע ברען
בזמנים קשים אלו
להאזנה
Illustration for “בטחון!!”

בטחון!!

מה זה בטחון?
האם צריך לעשות כלי בדרך הטבע?
היאך מתמודדים בנסיונות?
לכל אלה ועוד
להאזנה
Illustration for “התכונות להצלחה בלימוד”

התכונות להצלחה בלימוד

שיעור מאלף מאת הרב ברוך ווילהלם
להאזנה
Illustration for “מהותו של חג י"ט כסלו מהו?”

מהותו של חג י"ט כסלו מהו?

ולמה נקרא ראש השנה לחסידות?
להבנת הענין לחץ כאן
להאזנה
Illustration for “ראש השנה לחסידות מה הביאור בזה?”

ראש השנה לחסידות מה הביאור בזה?

ידוע מאמר אדמו"ר מהורש"ב זי"ע שי"ט כסליו הוא ראש השנה לחסידות
להבנת הדבר זה לאשורו ושמחה גדולה זו למה
לחץ כאן
להאזנה
Illustration for “מאגר ספרים בחסידות”

מאגר ספרים בחסידות

מאמרים מבוארים בתורה אור ולקוטי תורה, ביאורים בתניא, גליוני "במשנת החסידות" ועוד שי"ל ע"י מכון לעבדך באמת
היכנס

האתר באדיבות